Retail - Metro Ethernet

Metro Ethernet Bandwidth Price R85.00/mo
Order Now
Metro Ethernet Installation Price R7,450.00 ZAR One Time Order Now
Metro Ethernet Configuration Price R425.00 ZAR One Time Order Now
Metro Ethernet - Fibre Saix 70 Mbps Price R13,358.40/mo
Order Now
Metro Ethernet - Fibre 20 Mbps Price R2,900.00/mo
Order Now
Metro Ethernet - Fibre - 15 Mbps Price R2,100.00/mo
Order Now
Metro Ethernet - Fibre Saix 10 Mbps Price R1,200.00/mo
Order Now
SAIX01: SAIX Fibre Access Fee Price R3,500.00/mo
Order Now
SAIX02: Fibre Access Fee Price R3,800.00/mo
Order Now
SAIX03: Fibre Access Fee Price R3,700.00/mo
Order Now
Metro Ethernet - Fibre Saix - 550 Mbps Price R52,250.00/mo
Order Now
SAIX04: Fiber Access Fee Price R3,600.00/mo
Order Now

Powered by WHMCompleteSolution